مجتهدی که به هلاکوخان چراغ سبز نشان داد

علامه حلی که از حقه بازترین آخوندهای تشیع بوده نقل کرده هنگامی که لشگر مغول به نزدیکی های بغداد رسیده بوده، این خائن پست فطرت به هلاکوخان نامه نوشته و به او گفته طبق روایات شیعه شما پیروز خواهید شد بنابر این ما به سرسپردگی شما را اعلام می کنیم. بعد نتیجه میگیرد که مغول ها همه جا را نابود کردند به جز کربلا و نجف!

شگفت آور اینکه آخوندهای بی وطن این عمل خائنانه را جزو کرامات و برکات علما محسوب می کنند.

بیشتر بخوانید