اطلاعیه بسیار مهم- ایرج مصداقی

ه اطلاع عموم می‌رسانم با توجه به این که متهم حمید نوری (عباسی) ادعا کرده است که شخص مورد نظر نیست و اشتباهی دستگیر شده ما در مرحله‌ای قرار داریم که بایستی ثابت کنیم او حمید نوری (عباسی) دادیار زندان گوهردشت در جریان کشتار ۶۷ و دادیار اوین در سال‌های پس از آن است. در این مرحله نیازی به ثبت شکایت افراد خانواده جانباختگان و … نیست، اگر چه در مراحل بعدی می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

بیشتر بخوانید