۷ درخواست مشخص شاهزاده از ایرانیان خارج از کشور

هموطنان خارج از کشور منتظر چه هستید؟ اینها رو انجام بدید شاید شاهزاده هم قدم دوم رو برداشت. عرضه انجام یکی از اینها رو هم ندارید؟ بعد انتظار دارید شاهزاده رهبر چنین بی عرضه ها یا افراد مسؤلیت ناپذیری بشه؟

بیشتر بخوانید

12:15 یک طرح آماده و “کلیک” خورده برای هموطنان خارج از کشور

این ۱۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه یک پروژه کلیک خورده دادخواهی هماهنگ شده بین داخل و خارج از کشور رو به سادگی شرح میده.

بیشتر بخوانید