استیضاح ترامپ رای نیاورد

از اول هم مشخص بود که استیضاح ترامپ رای نمی آورد ولی دمکراتهای فاسد نیازمند گرم  نگه داشتن تنور تبلیغات ضدترامپ هستند تا بر روی تقلب انتخاباتی خودشان سرپوش بگذارند. شک نداشته باشید که در روزهای آینده دوباره یک سوژه

بیشتر بخوانید