مقاومت آخوندهای حرامی حوزه علمیه شهر ایذه در برابر انجام تست کرونا!

۱۴۰۰ سال به وسیله شمشیر و جزیه و توپ و تفنگ و پهپاد ایرانیان را به قتل رساندند، اکنون نوبت «کرونا» است! هدایت الله خادمی نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: حوزه علمیه شهر ایذه ظاهرأ تعدادی

بیشتر بخوانید

همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم!

بیایید با هم نگاهی به تیتر روزنامه های کشور بیاندازیم. در حالیکه مردم داغدار ایران هنوز از شوک کشتار آبان ماه و ساقط شدن هواپیمای وطنی توسط مزدوران سپاه بیرون نیامده اند، خبر آمد که خامنه ای گفته است حتی

بیشتر بخوانید