میهن به چنین رهبرانی نیاز دارد

گرچه خبر بد در مورد دستگیری دو هنرمند مبارز و آزادیخواه کشور؛ یعنی توماج صالحی و قاسم بهرامی ( معروف به شیدای همدانی) هموطنانمان را آزرده کرد. اما حرکات شجاعانه آن ها نور امید را در دل همه مبارزین زنده

بیشتر بخوانید

۱۴۰۰ سال دروغ و فریب داستان سرایان اسلامی

محرم نزدیک است و باز دکان شیادان گرم خواهد شد. البته که مردم و بویژه جوانان، آگاه تر از همیشه دست این شیادان را خوانده از این بساط کذایی فراری اند اماشوربختانه می بینیم در زمان محرم علیرغم این آگاهی،

بیشتر بخوانید

پادشاهی که دوبار بر تخت نشست: یکبار با نام خودش و یکبار هم با نام مستعار!

شاه عباس دوم در سال ١٠٧٧خورشیدی درگذشت. پسر او صفی میرزا جانشین او شد. در آن دوران منجم باشی ها در دربار صفوی خیلی منزلت داشتند و پادشاهان بدون نظر آنها آب هم نمیخوردند. تعیین ساعت خوش برای تصمیمات مهم

بیشتر بخوانید

معجزه امام کاظم در گهواره

یعقوب سراج می گوید: به حضور امام صادق(ع) رفتم، دیدم در کنار گهواره پسرش موسی(ع) ایستاده، و موسی (امام کاظم) در گهواره بود، و مدتی با او راز گفت، پس از آن که فارغ شد، به نزدیکش رفتم، به من

بیشتر بخوانید