یک مسلمان حتی به کنگره امریکا هم برود باز دنبال تقلب است

پلیس مینوستا در امریکا در حال بازجویی و تحقیق از همدستان ایلهان عمر، نماینده مسلمانان سومالیایی تبار این ایالت در کنگره امریکاست. این خانم مجسمه تقلب و خلافکاری است. او علاوه بر اینکه متهم است با برادر خودش ازدواج کرده

بیشتر بخوانید