خبرهایی که نقش تی تاپ را دارند!

روزنامه کیهان شریعتمداری امروز در صفحه اول خودش تیتر زده که سوئیس آماده است واکسن کرونا را از جمهوری اسلامی بخرد. باور کنید جوک نیست. این هم لینک خبر. حالا جریان چیه؟ یعنی سوئیس رابطه اش با آمریکا و انگلیس

بیشتر بخوانید