قصه زاینده رود؛ دردی است که درکل کشور جاری است

آب یگانه ماده حیات است که موجب پیدایش تمدنها و بسط و توسعه اجتماعی انسان ها می شود. فلات ایران در نقاطی از ایران که آب و حوزه های آبی کافی وجود داشت، میزبان اقوام آریایی شد. از دیرباز رود

بیشتر بخوانید

به تدبیر هر کار آسان شود

زمانی که سالها پیبش این داستان طنز را نوشتم هرگز فکر نمیکردم که زمانی به حقیقت بپیوندد و وزارت نیروی حکومت الهی فرمان صادر کند که برای مبارزه با خشکسالی و نزول باران در آن سازمان دعای نوزدهم صحیفه سجادیه

بیشتر بخوانید

صد سال پیش در ایران چه خبر بود؛ ‘خوردن گوشت انسان’ در سرزمین گرسنگان شاه

” قحطی سال ۱۳۳۶ قمری در زمان سلطنت احمد شاه قاجار و در سال‌های پایانی جنگ جهانی از جهت شدت و عمومیت دومین قحطی ایران در سده‌های سیزدهم و چهاردهم بود.”

بیشتر بخوانید