افتتاح رسمی سفارت ارمنستان در اسرائیل

همه کشورهای منطقه بخاطر ترس از فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی روابط خود را با اسرائیل محکم تر می کنند زیرا می دانند که امریکا دیگر مثل سالهای گذشته تمایلی به حضور در مناطق مختلف جهان را که جز هزینه کردن

بیشتر بخوانید