قرینه تاریخی ایران و انگلستان و یک مقایسه

انگلستان در قرن هفدهم وقایعی را تجربه نمود که قرینه تاریخی اتفاقاتی است که در قرن بیستم در ایران رخ داد. در آن زمان لایحه چند تن از نمایندگان مجلس برای قرار دادن کنترل نیروی زمینی و دریایی در دست

بیشتر بخوانید