سخنرانی عجیب خمینی درباره موسیقی

تنها کمتر از شش ماه از بقدرت رسیدن حکومت آخوندها، و پس از سرکوب و اعدام بسیاری از وابستگان حکومت قبلی، خمینی احساس کرد که اکنون زیر پایش محکم شده و وقت آن رسیده که ماهیت متحجرانه اسلام را به ایرانیان نشان دهد. این در حالی بود که تابستان سال 58 مردم همانند سالهای قبل به شمال می رفتند و زن و مرد در سواحل دریای مازندران شنا می کردند. خمینی در این سخنرانی هم به کسانی که در دریا شنا می کنند توپ و تشر زد و هم درباره ممنوعیت پخش موسیقی به کارکنان رادیو تلویزیون تذکر داد.

بیشتر بخوانید