پشت پرده رونمایی چندین «جنگنده وطنی» با یک موتور

View this post on Instagram . اما اصل ماجرا چیست؟ تا به حال شده از خودتون سوال بپرسید که چرا هرچی ایران هواپیما تولید می‌کنه روی بدنه اف‌فایوی است؟ پاسخی بسیار ساده دارد. پس از آشوب ۵۷ برخی از انبارهای

بیشتر بخوانید