طرح تحریم خیار روی میز کاخ سفید

یک منبع آگاه در کاخ سفید که نخواست نامش را بگوید به خبرنگار ما گفت در ادامه فشارهای حداکثری امریکا علیه آخوندها، ارسال خیار نیز به لیست تحریم ها اضافه خواهد شد و هم اکنون این طرح تهیه و آماده

بیشتر بخوانید