بدیهیات دیپلماسی و خیط شدن قالیباف

بدیهی ترین نکته این است که وقتی میخواهید به ملاقات شخصی بروید قبلا با او هماهنگ کنید و همینطور سرزده و بدون هماهنگی نروید جلوی محل زندگی یا محل کار طرف. این نکته بدیهی را حتی یک بچه کم سن

بیشتر بخوانید