به یاد ایرج پزشکزاد

ایرج پزشکزاد درگذشت و نامش به نکوئی ماند. پزشکزاد یکی از بهترین طنزنویسان ایران بود که شاهکار بی نظیرش “دائی جان ناپلئون” در ردیف درخشان ترین آثار ادبی ایران جای دارد. سریال دانی جان ناپلئون که با شرکت جمع برگزیده

بیشتر بخوانید

یادی از سریال دائی جان ناپلئون

‏حرفهای امروز علم الهدی که گفته متاسفانه زن و شوهرها غیرت ندارند و همدیگر را با نام کوچک صدا می کنند مرا یاد شیرعلی قصاب انداخت ‏شیرعلی قصاب آنقدر غیرتی بود که کسی جرات نداشت اسمش را به زبان بیاورد

بیشتر بخوانید