آقای مصداقی جانب انصاف را نگاه دارید

ایرج مصداقی فردی مطلع، سخت کوش و دقیق است که نظراتش از سوی بسیاری چون من دنبال میشود. بنده یکی از شنوندگان مصاحبه های هفتگی ایشان با جناب بهبهانی در تلویزیون میهن هستم و از آن طریق در میان مسائل

بیشتر بخوانید