تجمع ۳ دی در مقابل وزارت دادگستری در حمایت از هفت تپه

تجمع ۳ دی در مقابل وزارت دادگستری در حمایت از خواسته های کارگران هفت تپه و حمایت ناچیز تهرانی ها تجمع گروهی از کارگران، دانشجویان و بازنشستگان در حمایت از کارگران هفت‌تپه، مقابل وزارت دادگستری

بیشتر بخوانید