دانشگاه صنعتی آریامهر

بنیادگذاری دانشگاه صنعتی آریامهر در روز ۱۱ آبان ماه ۱۳۴۴ با پیام شاهنشاه به آگاهی ملت ایران رسید. دانشگاه صنعتی آریامهر به فرمان شاهنشاه با الگوی دانشگاه‌ام.آی.تی که از بزرگترین و مشهورترین دانشگاه‌های فنی گیتی است ساخته شد. سرپرستی این

بیشتر بخوانید