وزیر کار هم به ۱۶ معصوم اضافه شد!

تا دیروز فکر میکردیم توهین به مقدسات فقط شامل ۱۴ تن لش تازی و ۲ خلیفه جمهوری اسلامی ( خمینی و خامنه ای) میشود اما امروز با شلاق خوردن کارگر شریف ایرانی، جناب آقای داود رفیعی _ که یک موی

بیشتر بخوانید