نیویورک تایمز فیک ترین خبرگزاری امریکا

بدنام ترین فیک نیوز امریکا و یکی از فاسدترین خبرگزاری ها که همیشه در خدمت دیکتاتورها بوده همین نیویورک تایمز است. نامعتبرترین منبع خبر و تحلیل

بیشتر بخوانید