نظرسنجی گمان؛ گمانه زنی یا دروغ سیزده؟

ما خیال میکردیم اینگونه نظر سنجی های نادقیق، همیشه از دانشگاه مریلند بیرون می آید، جایی که پول میدهند نظرسنجی بیرون می دهند اما اخیرا یکی از ایرانیان در هلند موسسه نظرسنجی راه انداخته که با جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی مثل فیسبوک و اینستاگرام و غیره، آمار و ارقامی را منتشر می کند که بیشتر شبیه به دروغ ۱۳ بدر را دارد تا یک نظرسنجی علمی.

بیشتر بخوانید