کانادا- دو کارمند دولت ۱۱ میلیون دلار را به حساب شخصی ریختند

توی کانادا، دو کارمند هندی تبار را دستگیر کرده اند به جرم اینکه ۱۱ میلیون دلار از پول های دولت را به حساب خود و خانواده شان واریز کرده اند. ماجرا اینگونه بود که از زمان همه گیری کرونا و

بیشتر بخوانید