احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار مدرسه دخترانه در کابل

ما با شناختی که از عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی داریم این است که برخلاف گروههایی همچون القاعده، داعش و طالبان و غیره، جمهوری اسلامی هرگاه عملیات تروریستی انجام میدهد مسئولیت آنرا نمی پذیرد و حتی آنرا ریاکارانه محکوم هم میکند!

بیشتر بخوانید