ویدئویی از نحوه قاچاق نفت در دریا توسط رژیم

جمهوری اسلامی هرگز یک حکومت و دولت نرمال نیست بلکه دقیا یک گروه تروریستی و خلافکار است که یک کشور غنی را تصرف کرده است. جهان نمیخواهد این واقعیت را بپذیرد که این رژیم اصلاح شدنی نیست.

بیشتر بخوانید