مافیای رسانه ای، از این جنبش مدنی حمایت نمی کند

جنبش اعتراضی کامیون داران کانادا، یک جنبش کاملا مدنی و صلح آمیز است. شعارش «بازگشت آزادی» است. از آغاز تاکنون خون از دماغ کسی نریخت. هزاران نفر در شهرهای مختلف به این جنبش پیوسته و صدها نفر بیش از یک

بیشتر بخوانید