پول دستوری ؛ از جنگ تا استبداد (رشته_توییت از @thegoldmarlboro)

#رشته_توییت《پول دستوری ؛ از جنگ تا استبداد》 ۱|پیش از آن که مطلب بخواهیم مطلب را آغاز کنیم بهتر است ابتدا سراغ تعریف "دولت متمرکز" برویم. در طی قرن‌ های ۱۷ و ۱۸ میلادی و در زمانی که دولت‌ها در حال

بیشتر بخوانید