گنده گویی سیاسی و ملی شدن نفت

نحوه نگاه به جهان، نحوه اداره کشور، هوچی گری و دشمن تراشی و حتی هرج و مرج و بیکاری و خیلی چیزها اصلا فرق نکرده است گویی ما در سالن سینما نشسته ایم و داریم یک فیلم را دوباره نگاه می کنیم.

بیشتر بخوانید