حماقت نیروهای ملی-مذهبی درمورد نیروگاه بوشهر

روزنامه 25 فروردین سال 58 یعنی تقریبا 2 ماه پس از پیروزی انقلاب ننگین 57 خبر از اقدام دولت بازرگان جهت تعطیلی نیروگاه اتمی بوشهر را می دهد. دلیل تعطیل نمودن این نیروگاه خیلی جالب است. بنا به اظهارات دکتر

بیشتر بخوانید