هیچ غلطی نمیکنید … الخ*

پس از چرخی در محیط مجازی و دیدن الدرم دلدرم های هموطنان غیور هشتگزن به دنبال قتل نوید افکاری تنها جمله ای که با قاطعیت میگم اینه: بیخود دوی علی گلابی بر ندارید؛ هیچ غلطی نمیکنید!!! کسی که بخواد کاری

بیشتر بخوانید