خطر مسافرت به ایران را جدی بگیرید

هموطنان دو تابعیتی! این طرز نگاه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی است به شما.

مواظب خودتان باشید. اینقدر همه چیز را به سهل انگاری و مسامحه نگیرید. مدتی دندان روی جگر بگذارید و به ایران مسافرت نکنید. اینها شما را دشمن می دانند. شما را وسیله کاسبی خودشان می دانند. با زندگی خودتان و خانواده تان بازی نکنید و سرتان را داخل دهان باز تمساح فرو نبرید!

بیشتر بخوانید