درک رئیسی از «همزیستی» دولت و ملت!

سید ابراهیم رئیسی بعد از دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حتماً با مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و ریاست آن و همه نخبگان و صاحبنظران، برای شکل دادن دولت جدید و باز کردن گره‌های کشور تلاش خواهیم کرد به

بیشتر بخوانید