جواد ظریف: زیر باران خیس شدیم، تحریم ها را بردارید!

در پی بارش باران بی سابقه و خیس شدن جواد ظریف، سفیر سوئیس به وزارتخارجه احضار شد و مراتب اعتراض کشورمان نسبت به بی توجهی امریکا در برداشتن تحریم های ظالمانه اعلام گردید. در این ملاقات، آقای جوات ظریف به

بیشتر بخوانید