تصاویر ۸۶ نفر از رانندگان تاکسی جان باخته بر اثر کرونا در تهران

رانندگان تاکسی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. آنها به دلیل موقعیت شغلی خود چاره‌ای جز مسافرکشی ندارند. آنها باید هر لحظه با بیم و امید در میان تهدیدات کرونا به خیابان بروند چرا که گرسنگی و بی پولی و سفره خالی، خطر کرونا را برای آنها، در الویت دوم آنها قرار داده است.

بیشتر بخوانید