FBI پسر جو بایدن را بازجویی می کند

هانتر بایدن پسر جو بایدن اعلام کرده است که بخاطر تخلفات مالیاتی، اف بی آی او را بازجویی کرده است. البته معلوم نیست این ادعای او چقدر درست باشد زیرا تخلفات او و پدرش فراتر از تخلفات مالیاتی است. مدتی

بیشتر بخوانید