زیباکلام و بندبازی به کمک مریخی ها

صادق زیبا کلام که در شعبده بازی  و بازی با کلمات ید طولایی دارد، با توجه به اقبال کنونی  مردمی به سوی محمدرضاشاه پهلوی  که در سال ۵۷ به کمک انقلابیون و هجمه و تخریب بی سابقه از سوی آنان

بیشتر بخوانید

آیا از دل سپاه و ارتش فعلی انتظار تولد یک رضاشاه دیگر می رود؟

در ابتدا ذکر این توضیح را لازم می دانم، که سبک نگارش اینجانب این است مطالب را بسیار موجز و صریح عنوان کرده و از قلم فرسایی خودداری می کنم. چند صباحی است که برخی از کنشگران سیاسی با مقایسه

بیشتر بخوانید

نظر احمد کسروی درباره رضا شاه

اما چون در ایران یک سیاست بدخواهانه درکار است و گروهی از وزیران و دیگران که دسته بزرگ و نیرومندی می باشند به آن می کوشند که این توده را از هر پیشرفتی باز داشته و در همین حال آشفتگی و آلودگی گرفتارست پایدار گردانند، این است که پس از برافتادن رضا شاه، بیشتر کارهای نیک او را بهم زدند و به وضعیت قبلی برگرداندند. از جمله رونق گرفتن دوباره روبند و چادر است. ملایان دوباره جان گرفتند و مردم را تشویق به حجاب کردند. یکی از مجتهدان که در زمان رضا شاه بخاطر مخالفت با برداشتن چادر زنها به بیرون ایران تبعید شده بود، با سلام و صلوات و پذیرایی نیمه رسمی به ایران آوردند.

بیشتر بخوانید