درخواست اعدام «رضا تبریزی» از سوی جاعشیعه مقیم مشهد!

لشگر اراذل و اوباش اجاره ای علی خامنه ای و شرکا امروز با تجمع در حرم «امام رضا» (ک) و سردادن شعارهایی چون «فحاش بر ائمه اعدام باید گردد»، «توهین‌گر فاطمه اعدام باید گردد»، «مرگ بر نوچه دست مکرون»، «مرگ

بیشتر بخوانید