تونل زمان – مراسم خاکسپاری رضا شاه پهلوی

رضا شاه مرداد سال ۱۳۲۳ در ژوهانسبورگ درگذشت و آبان ماه همان سال چون ایران هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت تصمیم گرفته شد که پیکرش از آنجا به قاهره منتقل شود. هفت سال بعد تصمیم گرفته شد که پیکر رضا شاه را به ایران بازگردانند.

بیشتر بخوانید

بهرام مشیری؛ شاخه‌ی خشکیده‌ای که جماعتی ورشکسته و پریشان‌احوال به آن چنگ می‌زنند

تبلیغاتی که تو این سالیان حول پدیده‌ای به نام «بهرام مشیری» توسط گروه‌های مختلف دست‌اندرکار انقلاب کور و ننگین ۵۷ انجام شده، نَه نشانه‌ی احترام و ارادت به یک استاد راستین، بلکه نشانه‌ی هبوط و استیصال این گروه‌هاست که به

بیشتر بخوانید

۱۷ دی ماه؛ هشتادو پنجمین سالروز آزادی زنان ایران

شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شده‌اید و برای سعادت خود و میهن‌اتان گام به پیش نهاده‌اید باید پیوسته در راه پیشرفت وطن تلاش کنید، چه سعادت کشور و آینده ملت در دست شماست، زیرا که تربیت کننده نسل آینده این آب و خاک هستید- رضا شاه ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴

بیشتر بخوانید

چه کسی برده داری را در ایران منسوخ کرد؟ رضا شاه کبیر!

مشغول مطالعه کتاب ارزشمند «تاریخ اجتماعی ایران» ، تالیف زنده یاد مرتضی راوندی بودم که ناگهان صفحه ای نظرم را جلب کرد؛ سرشماری نفوس در دوران قاجار! این صفحه از این کتاب ارزشمند پاسخی است به صد در صدی ها،

بیشتر بخوانید

۱۰۱ سال پیش؛ قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله

با پایان یافتن جنگ جهانی اول (۱۸-۱۹۱۴) شیرازه کارها در ایران از هم پاشید و دولت ایران ورشکسته شد. در این شرایط دشوار، دولت ایران کوشش کرد که از دولت انگلستان وام بگیرد. انگلستان اعلام داشت که آماده است وام

بیشتر بخوانید

تورج اتابکی و چرایی زنده شدن نام رضا شاه ـ به عبارت دیگر

چرا نام رضاشاه که چندین دهه در تریبونهای رسمی ایران تنها با لعن و نفرین همراه بود امروز از حنجر جوانانی شنیده می شود که او را ندیده و تصور ملموسی از او ندارند؟ آیا نام این پادشاه که با

بیشتر بخوانید