استخوان خالی هم مدام گرانتر می‌شود

یک کارگر ساختمانی می‌گوید «کشوری که در آن نشود استخوان خرید باید از روی زمین برداشته شود. یک زمانی مردم وقتی کله‌ پاچه می‌خواستند یک روز زودتر به قصاب محل سفارش می‌دادند تا برایشان از سلاخ خانه بیاورد. استخوان خالی

بیشتر بخوانید