تحلیل انتخابات امریکا از زبان یک بایدنیست

آقای رضا گوهر زاد یک ایرانی- امریکایی است که عضو حزب دمکرات است و با همه رئیس جمهورهای دمکرات در سالهای اخیر نشست و برخاست داشته و از عاشقان پر و با قرص اوباما و بایدن است. در ویدئو زیر

بیشتر بخوانید