پیشنهادهایی در باب رفراندوم مجازی

بخشی از مطلب زیر را در هفته گذشته در سایت بالاترین منتشر کردم، متاسفانه فضای موجود در آنجا به دلیل برخی مسایل و اختلافات باعث عدم توجه کافی شد به این دلیل تصمیم به ویرایش و بازنشر آن در سایت

بیشتر بخوانید