واقعیت تلخی که به شما نمیگویند: مشکل آمریکا در آمریکا قابل حل نیست!

حتما شما هم متوجه این پدیده شده اید که مردم آمریکا و اروپا (جدا از مورد خاص مردم ایران) با حسرت به «عصر طلایی» دهه های شصت و هفتاد میلادی باز مینگرند. این به هیچ وجه مختص پیر و پاتالهایی

بیشتر بخوانید