راه فروپاشی نظام نکبت را از «عماد افروغ» بیاموزیم

مقاله ای از عماد افروغ -جامعه‌شناس- در گویا نیوز منتشر شده که در تیتر آن آمده: اقتصاد سامان نیابد، علائم فروپاشی نظام را می‌بینیم. طبق فرمول بالا اگر هزینه های نظام در حالت کنونی افزایش یابد فروپاشی تسهیل میشود.

بیشتر بخوانید