بیا برگردیم

جنگ که تمام شد، کم کم اسباب و آلات موسیقی خیلی آرام آرام وارد دسته جات مذهبی شد مخصوصا صبل های ساخت شرکت یاماها.

الان هر دسته ای که صدای طبلش بلندتر و گوشخراش تر باشد، باعث فخرفروشی بیشتری است. ضمن اینکه ریتم شش و هشت هم به این مراسم وارد شده و احتمالا در آینده شاهد برک نس (مدل رقص مایکل جکسون) را در مراسم عاشورای حسینی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید