فراتر از انقلاب، رنسانس ایرانی

‏تابحال کوهنوردی رفتید؟ ‏هرچقدر کوه مرتفع تر باشد، سختی رسیدن به قله بیشتر است و انرژی و توان بیشتری از شما می گیرد. ‏رها شدن از شر حکومت مذهبی، پیروزی بسیار بزرگی است که متناسب آن باید هزینه داد. این

بیشتر بخوانید