اسرائیل همسایه ایران شد

به میمنت و مبارکی، روابط دیپلماتیک اسرائیل با امارات متحده عربی رسما برقرار شد و دو کشور تصمیم گرفته اند که در همه زمینه ها با هم همکاری نزدیک داشته باشند. هم اسرائیل و هم امارت کشورهای موفقی هستند. این

بیشتر بخوانید