تاوان زرنگی و مفتخوری

چهار دهه گذشت. آخوندها فهمیدند که ادعای سیستم بانکی بدون ربا یک حرف مفتی بود که بالای منبرها می گفتند. اکنون خودشان وام های کلان از بانکها می گیرند و با آن سرمایه بانک خصوصی راه می اندازندو از همان مردم زرنگ سودهای کلان می گیرند. خود قوه قضائیه حکومت آخوندی از پولی که از شاکیان و متهمان بعنوان تضمین دعواهای حقوقی می گیرد و در حساب سپرده بانکی ریخته میشود سودهای بسیار نجومی عایدش میشود. همان ربا و بهره ای که روزگاری محاربه با خدا بود اکنون در تار و پود این حکومت و این ملت رواج یافته است و روز به روز شیره جان همان مردم همیشه زرنگ را می مکد.

بیشتر بخوانید

تنها دو ماه بعد از روی کار امدن آخوندها

روزنامه اطلاعات 22 فروردین ماه پنجاه و هشت یعنی تنها دو ماه پس از اشغال ایران توسط آخوندها افراد زیر اعدام شدند: عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه به جرم انتخاب سفیران ایران از میان ساواکی ها! مهندس عبداله ریاضی رئیس

بیشتر بخوانید

روز بیست و یکم فروردین: حداقل دهها نفر در شهرهای ایران اعدام شدند

روزنامه اطلاعات بیست و یکم فروردین پنجاه و هشت را ورق میزدم، به غیر از صفحه اول که خبر اعدام دو تن از فرماندهان ارتش را نوشته، در صفحات میانی پر است از خبرهای اعدام در شهرهای کوجک و بزرگ ایران. مثلا رئیس ساواک نهاوند اعدام شد. نماینده سابق اردبیل اعدام شد. چند تن از کادر شهربانی در اراک اعدام شدند. چند تن از وابستگان رزیم سابق در شیراز اعدام شدند و ….

حیف آن زمان اینترنت نبود و کمتر کسی خبر داشت که حکومت آخوندها با چه سرعتی مردم را به جوحه های اعدام می سپارند و اموال شان را مصادره می کنند.

بیشتر بخوانید