دروغ های خنده دار روز عاشورا – شیر درنده

در روز عاشورا وقتی امام حسین کشته شد، لشگریان یزید خواستند از روی جنازه آن حضرت با اسب رد شوند و جنازه را له کنند. در این موقع کنیز حضرت زینب به نام فضه می رود و از نخلستان اطراف

بیشتر بخوانید