حالا دیدید روشنفکر مذهبی چقدر عوام است؟

بسیاری از شما دهه ۶۰ یا ۷۰ را ندیده اید. زمانی که همین عبدالکریم سروش چه برو و بیایی داشت. دانشجویان از نقاط دور و نزدیک هجوم می آوردند پای سخنرانی هایش. کلامش شده بود آیه قرآن و ملاک حق

بیشتر بخوانید

آیا فقط شاه بود که به مذهبی ها میدان داد؟

بعد از سپری شدن چهار دهه از انقلاب ننگین سال 57 اکنون میتوان گفت کسانی که شعار مرگ بر شاه گفتند و به خیابانها ریختند در دو طیف قرار می گیرند: با انصافها و لجوج ها. عده ای مثل خودم،

بیشتر بخوانید