تزریق ولایت از طریق فرو کردن زبان

هنوز لحظات اول تولد امام علی (علیه السلام) بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی (علیه السلام) را به بغل گرفت. حضرت ابوطالب (پدر حضرت علی) می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و

بیشتر بخوانید